divendres, 22 d’agost de 2014

El deure...
El deure, “en la vida diària, és alliberar-se del sotmetiment de l’home al seu cos i a la seva ànima animal, a les exigències i costums derivades de lo corporal i d’un medi ambient materialista.” 

Rabi Menajem M. Schneerson. Baruj HaShem, 11 de Nisán de 5723 Brooklyn, N.Y.