dissabte, 16 de novembre de 2013

La raó profunda...
La raó profunda del pensament, relata a ben segur una realitat mistèrica que entronca amb la nostra relació atàvica amb la Creació, doncs no és silenci el que acompanya tot moment, sinó l’avantsala del llenguatge i l’expressió, la idea com a unitat que es conforma i es transforma, fins al tot, per esdevenir pensament i per tant concepte abstracte.

La nostra realitat present, dialogada,  beu d’aquella primigènia essència , que és on viu una de les realitats de la nostra ànima, aquella que pot connectar amb les diferents connexions del pensament, aquella que s’enlaira del món físic al món espiritual; som doncs pensament en la nostra més íntima concreció, d’aital manera que en la contemplació, en la reflexió, en la introspecció ens retrobem amb nosaltres mateixos com a part que som d’un tot expressivament immens.

©Albert Balada

16-11-2013