divendres, 18 d’octubre de 2013

De vegades la veu silenciada...

De vegades la veu silenciada és la millor posició que et pot tocar en la vida, malgrat que pugui semblar el contrari, sigui de manera intencionada, sigui de manera sobrevinguda, sigui com sigui, si les convencions et silenciaven, parlem doncs de models inconclusos, de rebel·lia, perquè la paraula s’activa malgrat el silenci imposat o impostat, malgrat la cadena que grava la vida mateixa, perquè en aquesta certesa el creixement és a l’abasta si hom veu amb claredat les proposicions...

© Albert Balada

18-10-2013