dilluns, 7 d’octubre de 2013

Quin paper hem de jugar...Quin paper hem de jugar en la nova societat, aquella que naixerà del canvi que es produeix de manera imperceptible però sistemàtica en la societat contemporània? 

El paper de l’esser humà de manera individual, però també en el seu context social, esdevé primordial, en el moment en el que la espiritualitat, la presa de consciència de la nostra ànima en connexió universal, en la evidència de la nostra participació de la realitat divina, es transformi en una influència clara i patent en tots els àmbits de l’esser polític, doncs és en aquesta nova realitat que es construeix a partir de la decrepitud del sistema existent com neix una nova realitat, més humana, més gran que nosaltres mateixos, allò més gran que hagi pogut mai esdevenir en la història...

© Albert Balada
07-10.2015