dissabte, 5 de juliol de 2008

Una cita: 4 de juliol de 1776. Declaració d'Independència nord-americana

"...Sostenim com a evidents en sí mateixes aquestes veritats: que tots els homes son creats iguals; que son dotats pel seu creador de certs drets inalienables; que entre aquests hi són la vida, la llibertat i la recerca de la felicitat..."