dissabte, 27 de novembre de 2010

Una cita: John Stuart Mill


“Quin és, doncs, el límit just de la sobirania de l’individu sobre si mateix? On comenta l’autoritat de la societat? Quina esfera de la vida humana pertoca a la individualitat i quina a la societat? Cadascuna rebrà la seva justa part, si disposa de la que l’afecta més particularment. A la individualitat li hauria de pertocar aquell àmbit de la vida en el qual s’interessa sobre tot l’individu; a la societat, aquell àmbit que interessa sobre tot a la societat.”[1]


[1] Stuart Mill, John. Sobre la Libertad. Universitat de València. 1991. pag. 29