dijous, 17 de març de 2011

Una cita: Marc Tul·li Ciceró


"Qualsevol pot equivocar-se, però nomes el neci persevera en la seva falta"( Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare)[1][1] Ciceró, Marc Tul·li. Philippicae. Ed. Planeta. Barcelona. 1994