divendres, 20 d’abril de 2012

Una cita: Simeón Ben Yodai


“No cregueu que l’home és només carn. Allò que realment fa a l’home és la seva ànima”[1]


[1] Ben Yodai, Simeón*. El Zohar. Revelacions del llibre de l’esplendor. Versió d’Ariel Bensión. Pròleg i selecció de Agustí López. Ed. JJ de Olañeta. Palma de Malorca. 2006. de  Pag. 44
* Nom pseudoepigràfic de Moisés de León que el va escriure entre el 1280 i el 1286.