diumenge, 20 de maig de 2012

Una cita: George Washington


“La religió i la moral són suport indispensable de totes les disposicions i hàbits que condueixen al benestar polític. En va hauria de reclamar el títol de patriota aquell que treballés per subvertir aquests grans pilars de la felicitat humana, aquests poderosíssims sostens dels deures dels homes i dels ciutadans. Tant el polític com l’home devot han de respectar-los i estimar-los. No n’hi hauria prou amb un volum sencer per a indicar totes les relacions que tenen amb la felicitat pública i particular. Només cal preguntar-se: Què seria de la seguretat dels bens, de la reputació, de la vida, si el sentit de l’obligació religiosa se separa dels juraments que en els tribunals de justícia són els instruments d’investigació? I siguem cautelosos abans d’incórrer en la suposició que la moralitat es pot sostenir sense religió. Per molt que es concedeixi a la influència d’una educació refinada en cervells d’un temple peculiar; la raó i la experiència ens prohibeixen esperar que la moralitat nacional pugui existir amb exclusió dels principis religiosos”[1]   


[1] Washington, George.  Discurs de Comiat. Carta Pública. Washington. 1796. Citat per Bell, Daniel. Les contradiccions culturals de la modernitat. Anthropos Editorial. Barcelona. 2007. Pag. 120