dimecres, 11 de juliol de 2012

Una cita: Juan Goytisolo


“...podreu cremar els meus llibres però mai l’esperit que en ells s’hi conté...” [1]


[1] Juan Goytisolo, citant a un poeta anònimo a "Mokhtar Atitar". El País. 06/12/2012