diumenge, 25 de desembre de 2011

Reflexions sobre la crisi ètica*


* Extret del Discurs de S.S. Benedicto XVI a la Cúria Romana amb motiu de les Felicitacions de Nadal. Sala Clementina. Dijous 22 de disembre de 2011

"Europa es troba en una crisi econòmica i financera que, en darrera instància, es fonamenta sobre la crisi ètica que amenaça al Vell continent. Encara no són en discussió alguns valors com la solidaritat, el compromís amb els demés, la responsabilitat amb els pobres i els que pateixen, manca amb freqüència, però, la força que els motivi, capaç d’induir a les persones i als grups socials a renúncies i sacrificis. El coneixement i la voluntat no segueixen sempre la mateixa pauta. La voluntat que defensa l’interès personals enfosqueix el coneixement, i el coneixement debilitat no és capaç d’enfortir la voluntat”