dimecres, 15 de febrer de 2012

Una cita: Marc Tul·li Ciceró


“...Els que digueren que el món era viu i intel·ligent, no van saber veure en absolut quina figura esqueia a la naturalesa d’ànima intel·ligent.” [1][1] Ciceró, Marc Tul·li. La naturalesa dels déus. Vol I, Bernat Metge. Barcelona. 1988. Pag. 68