dijous, 9 de febrer de 2012

Una cita: Salvador Company


“...les coses que ens envolten van acumulant al llarg dels anys, en el seu ús quotidià, o de vegades en l’oblit, un pòsit de vida que només descobrim quan les perdem o quan s’altera la relació que ens hi va vincular.”[1][1] Company, Salvador. Silenci de plom. Ed. 62. Barcelona. 2008. Pag.17