dissabte, 8 de setembre de 2012

Despertar...
Despertar, dolça paraula.
El matí ens obre la porta,
Un nou celatge,
Un sospir,
Tot un paisatge
Que ens deleix,
Que ens reclama
De ser descobert...

Despertar, dolça paraula.
Camins per esbrinar,
Vides per a dibuixar,
Albirant sentiments
I essències,
Albirant moments
I presències,
Que ens reclamen
De ser descobertes...

Despertar, dolça paraula.
Quatre agraïments,
Necessaris i obligats,
De nord a sud,
D’est a oest,
Clam d’existència
Que ens reclama
De ser descobert...

Lleida 08 de setembre de 2012
Albert Balada ©