dissabte, 22 de setembre de 2012

Elegant misteri...


Elegant misteri


Elegant misteri que transites silent
Per entre els cabells
Guardant-te de mostrar el teu rostre;
Arribes del llarg viatge
De la vida
Que s’apaivaga sobre
El camí recorregut;
Les essències i les presències
Esdevenen ferms retrats
Del que és
Com del que va ser...
  
Lleida, 22 de setembre de 2012

Albert Balada ©Albert Balada ©