divendres, 21 de juny de 2013

La duresa...
La duresa del terra l'apaivaga el fet de saber-te trepitjant la terra dels teus ancestres i respectant aquella servitud que cap a ella es dóna de manera simbòlica, en el respecte als valors i principis que ens cal honorar...

© Albert Balada

21-06-2013