dimecres, 15 de gener de 2014

En general...
En general la nostra consciència té plantejats dilemes d’interpretació entre el bé i el mal, aquests discerniment de vegades no resulten fàcils, donat que el mal s’emmascara de maneres subtils que semblen legítimes expressions del bé;  ens cal, doncs, estar amatents i valorar acuradament aquests plantejaments, ensinistrar la manera com la apreciació de la nostra consciència, de la nostra ànima i del nostre cor, com essència que n’és de la nostra substància  humana arrelada en la concreció providencial, assoleix de manera fefaent el convenciment en la descoberta de la diferència entre el bé i el mal, però també respecte d’aquelles simulacions del bé com ho són actituds prepotents i insolents, que en els darrers temps s’han vist augmentades  considerablement  en la quotidianitat, com la mentida, l’engany, l’error que no és tal, actituds totes elles que necessiten un reforçament de la posició en el bé per arribar a l’esgotament del mal i el cessament d’aquelles actituds il·legítimes en la humanitat.     

© Albert Balada

15-01-2014