dissabte, 22 de novembre de 2008

Una cita: Aristòtil


“... Es veu clarament que ni a una sola ciència ni a una sola facultat, pertany parlar del bé en la seva totalitat com a tal. On neix això? Neix de que el bé es troba en totes les categories, en la substància, en la qualitat, en la quantitat, en el temps, en la relació, en el lloc, en la paraula, en totes sense excepció...” [1]


[1] Aristòtil. La gran moral, moral a eudemo.Traducció de Patricio de Azcárate. Espasa-Calpe. Madrid. 1976. pg. 6