diumenge, 27 de setembre de 2009

Fonts d'investigació social


Quan “La Vanguardia” de Barcelona va obrir la seva hemeroteca digital al públic va ser un fet transcendent, no tant per la possibilitat de la consulta d’aquest diari i les dades que podia aportar des de 1881, sinó pel valor que això significa per a la investigació social en particular, es tractava de reconèixer els trets de la història social, política i econòmica del país a partir del recorregut per les cròniques, els reportatges i els anuncis que 128 anys ens aportaven. Ara ho fa també el diari ABC de Madrid ( i Sevilla), tot resseguint aquella aposta que inicià el diari barceloní, oferint-nos una base documental que abasta un recorregut que inicia l’any 1903, és a dir, ens ofereix aquest rotatiu 106 anys de la història del país que, com el de La Vanguardia, és un autèntic regal el que ens fa el diari ABC. Si a això hi afegim la possibilitat que ens permet el diari El País de recercar en la seva base de dades fins a 1977 o El Mundo amb dades des de 1994 - els diaris El Periodico i Avui ens ofereixen hemeroteca des de 2006, molt més recents, tot i que l’ Avui es funda l’any 1977 i El Periodico l’any 1978-, ens trobem amb molta informació substantiva tot i l’escassa digitalització dels darrers dos diaris citats. Benvinguda sigui doncs aquesta iniciativa d’ ABC, com ho va ser en el seu moment la de La Vanguardia.