dijous, 18 de març de 2010

Una cita: Baltasar Gracián


"Natura i art: matèria i obra, no hi ha bellesa sense ajuda, ni perfecció que no esdevingui bàrbara sense el realç de l’artifici: a allò de dolent socorre i a allò bo perfecciona. Deixi’ns comunament a la natura lo millor, acollim-nos a l’art. El millor natural és incult sense ella, i els manca la meitat a les perfeccions si els manca la cultura. Tot home se sap tosc sense artifici, i ha de menester de polir-se en tot ordre de la perfecció"[1]


[1] Gracian, Baltasar. Oráculo manual y arte de prudencia. Red-ediciones. 2007.Pag. 16. punt 12