dimarts, 1 de gener de 2013


«Malgrat que el món és encara lamentablement marcat per “focus de tensió i contraposició provocats per la creixent desigualtat entre rics i pobres, però el predomini d’una mentalitat egoista i individualista, que s’expressa també en un capitalisme financer no regulat”, així com per distintes formes de terrorisme i criminalitat, estic persuadit que “les nombroses iniciatives de pau que enriqueixen el món testimonien la vocació innata de la humanitat cap a la pau. El desig de pau és una aspiració essencial de cada home, i coincideix en certa manera amb el desig d’una vida humana plena, feliç i aconseguida... L’home està fet per a la pau, que és un do de déu. Tot això m’ha portat a inspirar-me per a aquest missatge en les paraules del Crist: “Benaventurats els que treballen per la pau, perquè serà anomenats fills de Déu” (Mt5,9)»[1]


[1] Homilia de SS Benet XVI a la Basílica Vaticana l’1 de gener de 2013.