divendres, 2 de gener de 2009

Una cita: Aristòtil


“...L’home dirigeix totes les seves accions, necessàriament cap a lo que ell observa com un bé. Els individus no es reuneixen en societat més que a la vista d’un bé: doncs aquest bé ha de trobar-se eminentment en aquesta societat per excel·lència...” [1]


[1] Aristòtil. La politica. Traducció de Jean-François Champagne. Ed,Lefèvre. Paris. 1843. Original de la Biblioteca Pública de Nova York. Digitalitzat el 20 set. 2007. Pag. 2