dimecres, 13 de novembre de 2013

La solidesa...
La solidesa del missatge es mira per com aquest es basteix, si com una catedral a la que els contraforts fan mes forta o sense ells i per tant amb una dèbil estructura que difícilment aguanti...


© Albert Balada
12-11-2013