dilluns, 4 de novembre de 2013

La por...La fotografia és original de Montse Esteba

La por al present es projecta cap al futur; resulta difícil d’entendre la complexitat de la vida, però moltes vegades hi ha com un tel, causat per les raons quotidianes que no ens deixa veure el present en el seu context, és aleshores quan esdevé la por i el greuge, el lament, sense ser conscients que ens cal viure en la convicció que l’únic fet d’esser vius és el que ens atorga una dimensió excepcional a valorar en la seva justa mida.

De fet el moment present és canviant, a cada instant és conforma un univers nou de circumstàncies, en ocasions causals; si la desil·lusió i la por prenen espai, no hi haurà manera de poder fer un destriament de les nostres experiències, prendre consciència de nosaltres mateixos  i  poder badar amb ells amb ulls ben obert per a gaudir de d’aquest regal que és la vida.

La nostra interacció amb l’Univers és necessària, perquè interactuem a través de la nostra consciència amb tots els altres essers, per tant no hem de deixar que el soroll en forma de por, pugui enterbolir aquesta nostra posició en la Creació, doncs a través de les nostres accions, inaccions, pensaments i expressions, modelem tots els moments que esdevenen únics i irrepetibles.

© Albert Balada

04-11-2013