dilluns, 15 de maig de 2006

Les quotes: una limitació de miresSóc un ferm adversari de l'establiment de quotes en cap àmbit, i especialment en l'àmbit polític. La tendencia actual d'establir un determinat nivell de participació en funció del gènere, de discriminació positiva en definitiva, afavoreix substancialment facilitar que la mediocritat tingui un espai. Per tant, si es dona la circumstància en l'àmbit electoral, absolutament factible actualment, que hi ha una majoria de gènere femení, n'haurem de fer orgull d'aquesta situació i a l'inrevés també.

L'altra model de quota és el territorial, que ja ha rebut alguna crítica, respecte de l'orígen geogràfic dels Consellers i Conselleres nomenats al Govern de la Generalitat i la consideració innecessària, potser, del Conseller Nadal. En aquest tema, també penso igual com en el tema de gènere, perquè l'orígen geogràfic ha de ser una garantía d'excel.lència i no la formació i experiència demostrada?

Només puc dir que qui defensa la discriminació positiva per gènere i/o per orígen geogràfic té una limitació important de mires i avalua només elements anecdòtics.