dijous, 14 de juliol de 2005

Quina Realpolitk tenim?

Va crear Huntintong una teoria per sustentar una línia d’acció preconcebuda? Resulta sorprenent com la situació creada per la realpolitik, per dir-ho d’alguna manera, sembla portar i justificar el que el politòleg nord-americà va predir, però també és cert que la situació creada ho és en virtut de plantejaments unilaterals, que han marcat la vida política internacional ja abans del final de la guerra freda

Resulta quan menys sospitós que les grans divisions de la humanitat i les causes del conflicte haguessin de derivar, segons Huntintong, de les diferències entre civilitzacions per a qui, sense cap mena dubte, els estats serien actors col·lectius poderosos a escala mundial, però els conflictes principals es donarien entre nacions (enteses com col·lectius ètnics) i grups de civilitzacions diferents.

És arribat el moment, doncs, de fer una anàlisi seriosa de la situació des d’una perspectiva global, estudiant-ne el fenomen de la causa i l’efecte, per evitar que la justificació de la seguretat acabi afectant les llibertats, quelcom que tindria, d’acord amb l’actual escalada de terror, una fàcil explicació davant de bona part de la ciutadania mundial.
Demà més