dissabte, 2 de desembre de 2006

Torna el bolxevisme?

Pot el bolxevisme reaparèixer? En el perfil ideològic no però en la seva manera de fer i actuar sí, pot ser un instrument de revenja utilitzat generalment pels perdedors, com una nota de poder malentès, com ho van fer al llrg de la negra nit dels temps a partir de la revolució proletària de 1917. El model neix al 1.903, quan s’instaura un model d’organització interna de una manera nova, el centralisme democràtic amb militants professionalitzats, és clar aquesta manera d’entendre el model portava a purgues permanents quan no es combregava amb l’”aparatsik” i es fruit fonamentalment de la manca de postulats ideològics i d'un perfil baix.