dimarts, 30 de gener de 2007

Alguna cosa més que una anècdota

Pot algú que descuida literalment el seu aspecte, presidint com presideix una institució com el Banc Mundial que dona receptes i modela les polítiques dede 3/4 parts del món, estar en el lloc en el que està? Jo estic convençut que aquest "pelele" de la política del president dels Estats Units ens ha demostrat, una vegada més, com ja ho havia fet amb anterioritat que és alguna cosa més que un descuidat, és un deixat i un deixat no pot portar les comptes del Banc Mundial, demostra que no es preocupa dels petits detalls impescindibles, i posa en dubte que tinqui en compte tampoc els detalls importants. Quin fàstic!