dijous, 28 de juny de 2007

Una cita: Rousseau

"L’home que no coneix el dolor, ni coneix ni la tendresa de la humanitat ni la dolçor de la commiseració "[1]


[1] Jean-Jacques Rousseau (Ginebra, Suïssa, 28 de juny de 1.712 - Ermenonville, França, 2 juliol de 1.778) fou un filòsof franco-suïs; usualment és definit com un ilustrat