dimarts, 26 de juny de 2007

Societat en xarxa

Manuel Castells, qui en el ranquing de consultes que rep el nom d’Índex de citacions en les Ciències Socials (SCCI), es situa en el quart lloc mundial, només per darrera de figures llegendàries de la investigació social, com ara Giddens, Putnam i Habbermas, acaba d’aportar tot un seguit de conclusions qualitatives a un estudi elaborat per ell mateix i la catedràtica Imma Tubella, a banda d’altres investigadors que hauran fet contribucions importants a aquest estudi que s’emmarca dins de les investigacions que aquesta universitat oberta tenia iniciats i que porta per títol: “Projecte Internet Catalunya, societat en xarxa”, finançats pel Govern de la Generalitat de Catalunya”.

Segurament no serà un estudi més dels realitzats per Castells, com tampoc va ser un llibre més la seva trilogia “L’era de la informació: economia, societat i cultura” amb els seus tres volums “La societat real”, “El poder de la identitat” i “Fi de mil·leni”, editats l’any 1999 a Mèxic per Siglo XXI; o la nogensmenys famosa obra, traduïda a no pocs idiomes: “La galàxia Internet, reflexions sobre Internet, empresa i societat”.

Se’ns ha desvelat el que consideren més interessant, evidentment a ulls dels autors, com ara que gairebé un 60% dels adults no han acabat els estudis secundaris. I, per tant, molts no tenen gaire clar què es pot fer amb Internet, o que la societat telemàtica té un profund interès en els assumptes del món i hi vol intervenir amb la seva autoorganització.

Segurament donarà que parlar, crearà controvèrsia i serà objecte d’estudi, com ho és la seva obra en no poques facultats de Ciències Polítiques o de Sociologia.