dilluns, 18 de juny de 2007

Males interpretacions

El diari “El País” publicava aquest dissabte un article interessant que treu de l’error i/o denuncia a més d’un resultat electoral, és a dir denuncia que determinades assignacions no s’ajusten absolutament a la llei, com podria ser el cas de la localitat de Llavorsí a Lleida, tot i que el resultat que figura en la plana web del Ministeri de l’Interior dona el resultat d’acord al que hauria d’haver estat el compliment de l’article 163.d de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny de Règim Electoral General, que ens diu que “quan en la relació de quocients coincideixin dos corresponent a diferents candidatures, l’escó s’atribuirà , l’escó s’atribuirà a la que major nombre total de vots hagués obtingut. Si hi hagués dues candidatures amb igual nombre total de vots, el primer empat es resoldrà per sorteig i i els successius de forma alternativa”.

La interpretació que cal donar a aquesta part dispositiva de la norma és contràriament al procedir general de resoldre el darrer dels escons per empat, a resoldre d’entrada el primer de manera que si prenem el supòsit de la localitat de Llavorsí, si prenem en consideració el sorteig ja efectuat, que resol l'empat a favor de CiU, l'aplicació d'aquest acte a la disposició normativa, faria que l'estructuració d'escons seguís aquesta lògica:
2 3 6 7

IL-PM 124 62 41,3 31
CiU 124 62 41,3 31

1 4 5
De manera que la distribució dels set escons, d'acord amb aquell article de la Llei, hauria de ser 4 escons per a IL-PM i 3 escons per a CiU, independentment de la discusió i recursos presentats.