dimarts, 10 de juny de 2008

Una cita: Tucídices


“....fins canviaren per justificar llurs actes, el sentit ordinari de les paraules, L’audàcia irreflexiva era considerada coratge de camarada lleial, la vacil·lació prudent, excusa de covard....” [1]


[1] Tucídices. Història de la guerra del Peloponès. Traduc. Jaume Berenguer. Fundació Bernat Metge, Barcelona. 1982. Llibre III pag. 4