dilluns, 23 de juny de 2008

I perquè no?


Diu el Projecte d’Informe que la ponent Marianne Mikko va presentar a la Comissió de Cultura i Educació del Parlament europeu, en la seva proposta novena, literalment que se : “suggereix que sigui clarificat l’estatut jurídic o d’altre tipus, dels weblogs i insta a un etiquetatge voluntari dels mateixos d’acord a les responsabilitat professionals i financeres i els interessos dels seus autors i de quins els publiquen.”

Com molts, jo encara no tinc una opinió feta sobre el particular, però és cert que acudir a la font mateixa de la notícia clarifica moltes posicions i en desmitifica d’altres segurament interessades i anònimes, és clar com no podia ser d’altra manera, perquè algú entén hores d’ara els llibres sense el seu ISBN, sense la protecció de les corresponents dades d’autor, o el que és més senzill de comprendre un llibre anònim?

Aquell projecte d’informe, suposa que som encara en bolquers els tràmits legislatius amb que reglamentar status, com atorgar possibilitats d’etiquetatge donant noves possibilitats als processos intel·lectuals de creació que són o poden ser en definitiva els blogs. No tinc encara opinió feta, però és cert que podem saber, com de fet sabem els IP dels creadors, no ens creguin pas amagats en l’anonimat aquells/lles que suposen estar-hi; per tant, Mikko el que ens diu és: donem status jurídic o el que sigui; i perquè no, em pregunto jo, si serveix per protegir els meus drets d'autor?