dilluns, 13 d’octubre de 2008

Molay


Quin és realment el valor de les malediccions, ”Maleïts sigueu, tots maleïts, fins a la tretzena generació”, fins a la tretzena proferí el darrer dels grans mestres templers, als seus inquisidors. Tal dia com avui, el 13 d’octubre de 1.307, Jacques de Molay, gran mestre templer era empresonat per ordre del papa Climent V i del rei Felip IV de França, greus acusacions s’esqueien sobre Molay: Sacrilegi, Heretgia, Simonia i idolatria. Sota tortura se n’obtingué la seva confessió de la que es retractà, però tot i així fou cremat viu davant de Nôtre Dame de París el 18 d’abril de 1.314.