dilluns, 22 de desembre de 2008

Valors comuns


“Els valors dels nostres fundadors estan lluny d’haver-se plasmat plenament en la pràctica. Però estan molt més acceptats avui que fa decennis.... Hom però, els valors universals són més necessaris que mai en aquesta era de la globalització. Tota societat necessita la cohesió que proporciones els valors comuns, de manera que se sàpiga que esperar els uns dels altres i tinguem principis compartits per a resoldre les diferències sense necessitat de recórrer a la força. Aquesta consideració val per les comunitats locals i per les comunitats nacionals. Ara que la globalització ha escurçat distàncies i que experimentem quasi immediatament l’efecte de les coses que la gent diu o fa en l’altre extrem del món, també sentim la necessitat de viure com una comunitat mundial. I només podem fer-ho si tenim valors mundials que ens uneixin. Els successos recents han demostrat que no podem donar per segurs els nostres valors mundials. Percebo en tot el món una considerable inquietud davant la possibilitat que l’entramat de relacions internacionals s’estigui desbaratant i que la pròpia globalització estigui en perill.” [1]

[1] Fragment del discurs de Kofi Annan a la Universitat de Tubinga (Alemanya) el 12 de desembre de 2003 davant del Word affairs Council amb el títol: Existeixen encara valors universals?