dissabte, 7 de febrer de 2009

Una cita: Antonio Gramsci


“La societat no s’imposa tasques per a quina solució no hagin estat incubades les condiciones necessàries” [1]


[1] Gramsci, Antonio. Cuadernos de la cárcel. Ed. Era. Mexico D.F. 1999. pag. 193