dissabte, 2 de febrer de 2013

Una cita: K'ung-fu-tzu

“... Quan un ocell és a punt de morir, el seu cant és llastimós. Quan un home és a punt de morir, les seves paraules són certes. Hi ha tres principis de conducta que els homes de la classe dirigent haurien de considerar com especialment importants. Quan la conducta és decorosa és lliure de tota rudesa; quan l’aspecte és honest, s’inspira confiança; quan les paraules són ben escollides, s’és alliberat de caure en la vulgaritat.”[1]  


[1] K'ung-fu-tzu*. Els quatre llibres. Traducció Chen Ling Llibre I. Anacletas. Capítol IV, el mestre i els seus deixebles. Col·lecció Ares 20. Ed. CEC, SA. Caracas. 1999. Pag. 53.

* (551-479 a.c.) fou un reconegut pensador xinès