dilluns, 9 de setembre de 2013

Els discursos polítics...La fotografia correspon al logo emprat per l'Ajuntament de Lleida

Els discursos polítics, també els pamflets, de vegades pagats amb fons públics, que ens parlen de reivindicar el dret a decidir, són això, polítics, i responen a uns interessos determinats, de vegades de classe (polítical class), de vegades fins i tot personals (d’aspiracions), però són lluny de la significació real del que significa i representa el “dret a decidir”, jo els hi recomanaria benvolentment, només de llegir vagament el DIEC, aleshores se n’adonarien  que l’acció de decidir per un mateix, el dret a decidir, és el dret clàssic[1] d’autodeterminació[2] i que això no es reivindica, perquè hom el té, només cal fer-lo anar, exercir-lo, tanmateix, en la forma en que social i comunament s’estableixi, d'una manera legítima.

© Albert Balada
09-09-2013
[1] Art. 1.2 Carta de Nacions Unides:. Fomentar entre les nacions relacions de amistat basades en el respecte al principio de la igualtat de drets i al de la lliure determinació dels pobles...

[2] Article 1.1 del Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils i Article 1.1 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals: "Tots els pobles tenen el dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret    determinen lliurement el seu estatut polític i procuren el seu desenvolupament econòmic, social i cultural."