divendres, 27 de setembre de 2013

La meditació...La meditació és un instrument que ens permet allunyar del nostre quefer tota mena d’odi, tota mala paraula, tot insult, és cert que no podem evitar que sigui en la ment i el cor dels altres, però la nostra actitud ha de ser nogensmenys que contemplació, lluny de tota decisió que pugui ser destructiva, que menaci la Llum que hom ha aconseguit, de manera que hom queda alliberat de coses mundanes que alimenten rauxes per esdevenir en connexió amb l’energia de la vida mateixa…

© Albert Balada

26-09-2013