dijous, 24 d’octubre de 2013

És complicat de mantenir de de vegades...
És complicat de mantenir de vegades les pròpies idees, de vegades més que complicat és difícil, i d’altres ja resulta gairebé impossible.  En general, la corrent dels temps acostuma a tendir a arrossegar qualsevulla dissidència o plantejament individual, fora de convenció, parlem de pensament, d’opinió, de reflexió.

La vida, però, t’ensenya que la fermesa en els teus convenciments, amb la discreció i la paraula justa, perviu en les generacions futures, si hom sap fer transmissió adequada i prudent, és de fet la llibertat que circula a través de l’ànima en comunió, cert és que quan el manteniment del parer resulta impossible, aleshores hi ha un procés d’auto sacrifici important i aquesta és aleshores la grandesa del convenciment que aconsegueix en el silenci i la prudència el manteniment d’aquell parer.  

En realitat parlem d’una auto entrega, de la construcció dels ponts i les columnes que es construeixen pas a pas, amb fermesa, amb més o menys dificultats, però a la fi, més enllà de qualsevulla negació de la realitat, és la realitat mateixa que s’acaba transformant tard o d’hora, amb la humilitat perenne, doncs encara que sapiguem que no es dóna valor al propi convenciment, que fins i tot pot ser una mena de “no res”, tard o d’hora sura, com l’oli que no aconsegueix de barrejar-se en l’aigua per molt que ho remenem.

© Albert Balada

24-10-2013