diumenge, 9 de març de 2008

Generals 2008. Avaluació de dades de participació a les 18:00

Amb aquestes dades i prenent també en consideració a les que han estat obtingudes a les 14:00, podem concloure que hi ha un augment de la caiguda de la participació a nivell de l’Estat de més de dos punts respecte de les primeres dades obtingudes, amb un augment significatiu tant en la dada catalana com en la lleidatana tant respecte l’any 2008 com respecte de l’any 2000 en un o altre sentit.

Estat

2000 55,45%
2004 63,02%
2008 60,38% - 2,64% respecte 2004 / +4,93% respecte 2000


Catalunya


2000 49,71%
2004 62,32%
2008 57,19% -5,13% respecte 2004 / +7,48% respecte 2000


Lleida


2000 49,57%
2004 59,87%
2008 55,45% -4,42% respecte 2004 / +5,88% respecte 2000