dissabte, 8 de març de 2008

Una cita: G.E. Lessing


"Va entendre tan bé ell el món que el va abandonar a la primera oportunitat" (1)


(1) text d'una carta que Gotthold Ephraim Lessing (2) sobre el seu fill mort, va dirigir a Johan Joaqchim Eschenburg (3) el 31 de desembre de 1778

(2) Teòleg, Metge i Poeta alemany ilustrat(1729-1781)

(3) Historiador, Crític i Poeta alemany (1743-1820)