divendres, 28 de març de 2008

Una cita: Niklas Luhmann


“…Si bé el futur és incert molt del que passi en époques que han de venir dependrà de decisions que cal prendre ara…” [1][2][1] Luhmann, Niklas. Observaciones sobre la modernidad. Paidós. Madrid. 1.977
[2]citat a: De Vinanzi, Augusto. Globalización y corporación. Anthropos.Barcelona.2002.