dissabte, 29 de març de 2008

Una cita: Sigmund Freud


"L’ésser humà no és un ser mans , amable, com a molt capaç de defendre’s si l’ataquen, sinó que és lícit d’atribuir a la seva dotació pulsional una bona quota d’agressivitat” [1][1] Freud, Sigmund. Civilization and Discontents. The Standard Edition, vol. XXI. Vintage. London. 2001. pag. 111