dissabte, 20 de juliol de 2013

I nosaltres...“I nosaltres petit tany de la tribu del gran Ausias, arrelat tant de poc en la Muntanya ¿ a on podem fer sentir millor nostres sospirs que sota la destrenada i caiguda cabellera d’un desmai?”[1][1] Verdaguer, Jacint. Discursos, articles, pròlegs. Citat a Chavarria i Panisello, Joan “Jacint Verdaguer: home, poeta, romáantic”. Edicions de l‘Abadia de Montserrat. 2003. pag 25