dimecres, 10 de juliol de 2013

Digues estranger...“Digues estranger: un déu fou el responsable de les vostres lleis o un home? Un déu, fou, un déu, a nosaltres ens agrada de dir que fou Zeus, però a Esparta, d’ on prové aquest company nostre, em sembla que en dirien Apol•lo...” (1)

(1) Plató. Diàlegs (vol. XIX). Les lleis. Llibres I-III. Ed. Bernat Metge. Barcelona. 1933. Pag. 58