diumenge, 28 de juliol de 2013

El palau de la calma“(…) Una de les quatre columnes sobre les que descansa el palau de la calma és la intrepidesa. La segona columna és un treball a favor de l’harmonia, realitzat durant molt de temps al llarg de les nostres vides (…). La tercera columna a favor de la calma és la puresa. Tot esforç  a favor de la puresa –en l’acció, en l’emoció, en el pensament, en el motiu i en l’ambient– s’acumula i amb el temps esdevé una columna de llum en la nostra vida, aproximant-nos a la calma (…) La quarta columna a favor de la calma és empenyer-nos  en la procura dels regnes superiors (…) Quan l’ànima humana aniquil·la una limitació rere una altra, acompleix la quarta columna (…) En la calma de l’ànim hom  pot escoltar l’execució de la sinfonía d’energies, d’idees, de visions  que se succeeixen incessantment (… )”[1][1] Saraydarian, Torkom. El deixeble: el seu desafiament essencial. Editorial Kier. 2012. ISBN 9789501703382 Pag 129