dimarts, 20 de novembre de 2007

Una cita: la Llei del cosmos


"El qui sap que aquest cos és l'escuma d'una onada, l'ombra d'un miratge, trenca les afilades fletxes, cobertes amb les flors de les passions, i a recer de les mirades del rei de la mort, segueix la seva sendera." (1)


(1) Dhamma 46