diumenge, 3 de febrer de 2008

Una Cita: Chantal Mouffe


"El que requereix la democràcia és traçar la distinció nosaltres /ells de manera que sigui compatible amb el reconeixement del pluralisme que és constitutiu de la democràcia moderna." [1]

[1] Mouffe, Chantal. “En torn a lo polític”. Fons de cultura econòmica. Buenos Aires. 2007. pg. 21

Chantal Mouffe és professora de Teoria Política del Centre for the study of democracy de la Universitat de Westminster a Londres