dimecres, 27 de febrer de 2008

Les tres paraules

Llegiu en el discurs final del candidat socialista les tres paraules revolucionàries que donen sentit a tota política de caire social, a tota política de progrés, a tota política on l'individu passa per ser ciutadà i no sùbdit dels poders públics i del context global: la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Aquest vídeo inclou tres parts, la intervenció final del primer debat, el del dia 25 de febrer de 2008 a l'Acadèmia de la Televisió, i les alocucions finals dels dos candiats, el del partit popular i el del partit socialista.